Generalforsamling 2013

logo

Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING,
tirsdag den 5. marts 2013 kl. 1200 på PG – 5. sal

Der startes som sædvanlig med GULE ÆRTER med tilbehør, pris 75 kr.
De der ønsker at deltage i spisningen bedes tilmelde sig.
Ellers naturligvis fri adgang for medlemmer.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg til bestyrelsen: På valg er Henning Mathisen, Arne Vegger og Anthon Hald. Alle er villige til genvalg.
 7. Valg af suppleanter – nuværende er Poul Tradsborg og Torkild Carlsen
 8. Valg af revisorer – nuværende  Hans Jørn Christensen og Per Højbak.
 9. Valg af revisorsupp. –  nuværende Erik Christensen
 10. Valg af fanebærer – nuværende Henning Mathisen og Torkild  Carlsen.
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen